Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

 

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że do dzisiaj do godziny 20:00 trwa rekrutacja elektroniczna wniosków o przyjęcie do przedszkola w systemie NABO.

https://przedszkola-pszczyna.nabory.pl

Szanowni Rodzice, 

W terminie 12 – 29 luty 2024 r. – należy złożyć deklarację o kontynuowaniu w roku szkolnym 2024/2025 wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2023/2024 do Przedszkola nr 1 w Pszczynie.

Deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego dostępne są od 12.02.2024 u wychowawców grup. Deklarację w wersji papierowej należy złożyć w sekretariacie lub u wychowawcy grupy w terminie 12 – 29.02.2024 r

Informujemy także, iż nabór nowych dzieci na wolne miejsca będzie odbywał się elektronicznie w terminie od 04.03.2024  ( od godziny 8:00)  do 18.03.2024 (do godziny 20:00)

Informacja oraz link do rekrutacji

https://przedszkola-pszczyna.nabory.pl

Poniżej umieszczone

 • zarządzenie Burmistrza Pszczyny w sprawie  rekrutacji na Nowy Rok szkolny 2024/2025
 • zasady rekrutacji
 • kryteria rekrutacji
 • ogólna sieć placówek dostępnych
 • zmiany w sieci przedszkoli
 • oświadczenie o wielodzietności i samotnym wychowywaniu dziecka,
 • oświadczenie o spełnianiu kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego,

Informacje z Zarządzenia

 • Od  01.03.2024r. (godz. 13.00) dostępne będą dla Rodziców na stronie( link do strony będzie podany w dniu naborów)  oferty rekrutacyjne przedszkoli w gminie Pszczyna.
 • Od 04.03.2024r. (od godz. 8.00) do 18.03.2024r. (do godz. 20.00) Rodzice rejestrują elektronicznie wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola – należy wypełniony wniosek zatwierdzić, wydrukować i podpisać oraz obowiązkowo wydrukować odpowiedni załącznik , który Państwa dotyczy, ( załączniki do pobrania poniżej),
 • Od 04.03.2024r.(od godz. 8.00) do 19.03.2024r. (do godz. 15.00): złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie wraz z wypełnionymi odpowiednimi oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych . Należy przynieść komplet dokumentów do przedszkola PIERWSZEGO wyboru.
 • Dnia 15.04.2024 r. (o godz. 13.00) w budynku przedszkola zostanie opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. UWAGA dla Rodziców dzieci zakwalifikowanych:  należy złożyć potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola.
 • Od 15.04.2024 r. (od godz. 13.00) do 19.04.2024 r. (do godz. 15.00) należy złożyć potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Brak potwierdzenia spowoduje usunięcie dziecka z listy osób zakwalifikowanych.
 • Dnia 22.04.2024 r. (o godz. 13.00) w budynku przedszkola zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 • Od 22.04.2024 r. (od godz. 13.00) w terminie 3 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych Rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 • W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

W razie pytań lub trudności prosimy o kontakt z sekretariatem przedszkola.