Ramowy rozkład dnia

Realizacja podstawy programowej od 8:00-13:00
6:00-8:00
schodzenie się dzieci, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci,
praca indywidualna w małych zespołach, zabawy integrujące grupę,
ćwiczenia ogólnorozwojowe (np: rozwijające percepcję wzrokowo- słuchową, grafomotorykę, zabawy logopedyczne)
8:00-9:00zabawy stoliczkowe, układanki, gimnastyka poranna, przygotowanie do śniadania
9:00-9:20śniadanie
9:20-9:30przygotowanie do zajęć
9:30-10:30realizacja zadań edukacyjnych stymulujących rozwój dziecka, zgodny z jego możliwościami
10:30-11:45pobyt w ogrodzie przedszkolnym, organizacja gier, zabaw ruchowych, zajęć sportowych, obserwacji przyrodniczych, prac gospodarczych, porządkowych
11:45-12:00zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu,
12:00-12:30obiad
12:30-13:00rozchodzenie się dzieci przebywających w przedszkolu wyłącznie na czas realizacji podstawy programowej:
- w grupie maluchów i młodszaków – od 1300 do1420– odpoczynek poobiedni, leżakowanie,
- w grupie starszej – od 1300 do 1420 – ćwiczenia relaksacyjne, zabawy wyciszające, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne, zabawy dowolne według zainteresowań i podejmowane z inicjatywy dzieci, indywidualna praca z dzieckiem – monitorowanie, korygowanie i wspieranie rozwoju; udział w zajęciach i zabawach rozwijających indywidualne zainteresowania i zdolności; zabawy na powietrzu, spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne podejmowane z inicjatywy dzieci, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek; słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek)
14:00-14:20podwieczorek
14:20-17:00zabawy dowolne, dydaktyczne, konstrukcyjne, czynności opiekuńcze, samoobsługowe organizacyjne, rozchodzenie się, dzieci do domów.