Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Rodzice, W roku szkolnym 2022/2023 nabór do Przedszkola nr 1 w Pszczynie będzie odbywać się drogą elektroniczną.


Od 2 marca 2022r. (godz. 13.00) dostępne będą na stronie https://przedszkola-pszczyna.nabory.pl oferty rekrutacyjne przedszkoli.

Informujemy także, że nabór nowych dzieci będzie odbywał się elektronicznie w terminie od 3.03.2022r. (od godz. 8.00) do 17.03.2022r. (do godz. 20.00) (ADRES STRONY INTERNETOWEJ: https://przedszkola-pszczyna.nabory.pl

W terminie od 3 do 18 marca 2022 do godz. 15:00 : wypełniony i zatwierdzony wniosek należy wydrukować, podpisać i przynieść do przedszkola I-go wyboru wraz z załącznikami, które dostępne będą na naszej stronie przedszkola: www.p1-pszczyna.pl w zakładce REKRUTACJA

14.04.2022 r.(o godz. 13.00) w budynku przedszkola zostanie opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

W terminie od 14.04.2022 r. od godz. 13.00 do 20.04.2022 r. do godz. 15.00 należy złożyć potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Brak potwierdzenia spowoduje usunięcie dziecka z listy osób zakwalifikowanych.

22.04.2022 r o godz. 13.00 zostanie opublikowana w budynku przedszkola lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych Od 22.04.2022 r. w terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.W razie pytań lub trudności prosimy o kontakt z kancelarią przedszkola. Dla Rodziców, którzy nie mają możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną taka możliwość istnieje na miejscu w przedszkolu I-go wyboru.


PLIKI :


Dokumenty związane z rekrutacją są do pobrania poniżej:

  • Terminy postępowania rekrutacyjnego,
  • Oświadczenie rodzica o samotnym wychowaniu lub wielodzietności,
  • Klauzula informacyjna rekrutacja,
  • Oświadczenie o spełnianiu kryteriów,