Przykład dobrej praktyki

Przykład dobrej praktyki

Tytuł : ,,W zdrowym ciele zdrowy duch”
Imię i nazwisko autora : Małgorzata Szklany, Joanna Kubis-Janosz, Joanna Chmielarz

Opis działania :

Ruch i wysiłek fizyczny dla dzieci w wieku 5-6 lat jest istotny w rozwoju sprawności ruchowej . W czasie pobytu dzieci w przedszkolu inicjuje się wiele sytuacji , zabaw ruchowych , ćwiczeń gimnastycznych w celu zaspakajania naturalnej potrzeby ruchu . Wychodząc naprzeciw tym potrzebom oraz chcąc wzbogacić ofertę zajęć przedszkole w ubiegłym roku nawiązało współpracę z Miejskim Ośrodkiem Rekreacji i Sportu w Pszczynie , oraz ze Szkołą Podstawową nr 15 w Jankowicach w celu zorganizowania dla dzieci nauki pływania oraz jazdy na łyżwach. Poprzez te działania przedszkole promuje wartość wychowania przedszkolnego w środowisku . Zdrowy tryb życia, oraz wzbudza potrzebę aktywnego spędzania wolnego czasu mobilizując także Rodziców .Zajęcia te odbywają się systematycznie w okresie roku szkolnego . W miesiącach jesiennych : październiku listopadzie i na wiosnę od marca do czerwca dzieci mają zajęcia na basenie w szkole w Jankowicach . W okresie zimowym od grudnia do końca lutego korzystają z lodowiska zorganizowanego na runku miasta . Przed zorganizowaniem tych zajęć nauczycielki poszczególnych grup omówiły z dziećmi zasady bezpiecznego korzystania z basenu i lodowiska oraz poprawnego zachowania się w autokarze. Zarówno w ubiegłym roku jak i w tym zajęcia te prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę. W pracy nad realizacją tego programu zaangażowani są nauczyciele , woźne oddziałowe, oraz Rodzice którzy pomagają w sprawowaniu opieki rozbieraniu i ubieraniu dzieci.

Cele działania

- Dzieci nabywają sprawności ruchowe,
- hartują się i uodparniają się na drobne infekcje,
- poznają zasady właściwego i bezpiecznego zachowania się w czasie korzystania z lodowiska i basenu oraz ze środków transportu,
- wiedzą co może zagrażać zdrowiu i życiu człowieka w czasie złego zachowanie w czasie zajęć ruchowo- sportowych,
- doskonalą nawyki dbałości o własną garderobę,
- doskonalą sprawność samoobsługową.

Efekty

- Dzieci są sprawne fizycznie.
- Są zdyscyplinowane.
- Dzieci poprzez kontakt z powietrzem i wodą są zahartowane.
- Znają zasady bezpiecznego korzystania lodowiska oraz wiedzą jak zachowywać się na basenie .
- Dzieci w różnym stopniu opanowały podstawowe figury jazdy na łyżwach.
- Ujawnił się talent , dziewczynka o imieniu Jagoda po założeniu łyżew potrafi sprawnie poruszać się na łyżwach z wydłużeniem poślizgu , stosuje zmiany kierunków w czasie jazdy ,oraz zatacza łuki w prawo i w lewo.
- Dzieci oswoiły się z wodą na basenie , zanurzaniem się, przyjmowaniem rożnych pozycji, skakaniem do wody na nogi. Próbują pływać.
- Dzieci chętnie uczestniczą w tych zajęciach , które dostarczają im wiele przyjemności i radości.
- Podejmują coraz to nowe wyzwania przez co uczą się pokonywać trudności.
- Dbają o swoje rzeczy np: ręcznik, klapki itp.

Rady i przestrogi

Przygotowanie tego programu wymagało dobrego przemyślenia i przygotowania logistycznego. Trzeba było dopasować przewóz dzieci do godzin zajęć . W zajęciach na basenie biorą udział dwie grupy , natomiast w nauce jazdy trzy grupy dzieci. Należy zapewnić należytą ilość opiekunów . W celu sprawnego zakładania łyżew trzeba znać rozmiar obuwia dzieci, aby sprawnie przebiegało wypożyczanie łyżew na lodowisku . Dzieci korzystające z basenu mają przygotowane plecaki ze swoim ręcznikiem , klapkami , czepkiem okularami .Należy zapewnić opiekę dzieciom, które ze względów zdrowotnych w danym dniu nie mogą skorzystać z zajęć . Trzeba dopasować wydawanie posiłku do godzin zajęć aby dzieci nie były głodne .
Musi być bardzo ścisła współpraca przedszkola z domem , Rodzice muszą pamiętać o przygotowaniu ubioru i stroju dziecka do zajęć.