Kompetencje kluczowe w naszym przedszkolu

Kompetencje kluczowe w naszym przedszkolu

Kochani Rodzice!

W naszym przedszkolu realizujemy program kompetencji kluczowych. Szczególny nacisk położyliśmy na kompetencji uczenia się – wdrażania do samodzielności i samoobsługi. Liczymy na współprace z Wami w tym zakresie. Jest naturalną koniecznością, aby dziecko w wieku przedszkolnym nauczyło się samodzielnie obsługiwać i uczestniczyć w utrzymaniu czystości, porządku i estetyki otoczenia. Otwiera to jedną z naturalnych dróg jego uspołecznienia. Żeby jednak dziecko mogło nabyć umiejętności ubierania się i rozbierania, mycia rąk, kulturalnego jedzenia, sprzątania po sobie, musi osiągnąć pewien poziom rozwoju motorycznego. Możliwości wykonywania przez dzieci w wieku przedszkolnym tych czynności praktycznych są przedmiotem badań naukowych prowadzonych od wielu lat. Wyniki tych badań pozwalają uszeregować stawiane dzieciom zadania według stopnia trudności. Badania wskazują jakie umiejętności powinny nabyć dzieci 3,4,5,6 letnie. Doskonalenie nabytych już sprawności i umiejętności rozciąga się na cały okres pobytu dziecka w przedszkolu.

Poniżej przedstawiam zakres umiejętności i sprawności w samoobsłudze przynależnych dla poszczególnych roczników dzieci:
Dzieci w wieku 3 lat wycierają buciki o wycieraczkę, zdejmują, wysypują z nich piasek .Wkładają obuwie ( korzystają z pomocy starszych przy sznurowaniu )Próbują samodzielnie wkładać i zdejmować odzież ( korzystają z pomocy starszych przy zapinaniu i odpinaniu guzików ). Wkładają i zdejmują czapkę i szalik . Próbują wieszać ubrania na wieszaku przy własnym znaczku, układają zdjętą odzież na krzesełku. Sprawnie odsuwają, przesuwają krzesełka przy stole. Odkładają swoje rzeczy, zabawki i prace na ustalonym miejscu. Dzieci w przedszkolu przyzwyczaja się do umiejętnego i kulturalnego jedzenia. Właściwego posługiwania się łyżką i widelcem, prawidłowego ich trzymania, korzystania z serwetki. Samodzielnie korzystają z toalety, chociaż niektóre oczekują jeszcze pomocy dorosłego. Uczą się prawidłowego mycia rąk z przestrzeganiem kolejnych ich etapów.

Dziecko czteroletnie w porównaniu z trzylatkiem – lepiej orientuje się w otoczeniu. Postępy w rozwoju motorycznym czynią je bardziej sprawnym, można więc wymagać od niego większej samodzielności przy obsługiwaniu się, rozbieraniu i ubieraniu. Czterolatki doskonalą umiejętność posługiwania się sztućcami. Zapinają i sznurują buty ( bez zawiązywania na kokardkę) zapinają buty na rzepy. Buty oczyszczają przed wejściem do budynku. Wkładają i zdejmują skarpetki, rajstopy. Odpinają i zapinają guziki ( niektóre mają jeszcze z tym problem ) oraz zaciągają suwaki. Pomagają innym kolegom przy zapinaniu guzików umieszczonych z tyłu. Otrzepują szczoteczką ubrania ze śniegu i piasku. Samodzielnie sprzątają zabawki i odnoszą je na miejsce. Posługują się szczotką na kiju, zmiotką i szufelką , wycierają ściereczką stół.

Rozwój dzieci pięcioletnich cechuje szybko wzrastająca aktywność ruchowa, postępujący rozwój umysłowy i motoryczny. Można już od nich wymagać, aby umiały samodzielnie się obsłużyć i by systematycznie wykonywały drobne prace użyteczne np.: sprzątały po zajęciach. W grupie tej wprowadza się dyżury np.: przy nakrywaniu do posiłków, pilnowania porządku w kącikach zabaw, w sali, porządku w łazience. Czyszczenia butów z błota i śniegu za pomocą szczotki , wiązania sznurowadeł na kokardkę ( wielu 5-latków nie potrafi wykonywać tej czynności, co też jest naturalne z biegiem czasu tę czynność opanują ). Potrafią sprawnie zaciągać suwak przy ubraniu, zapinać guziki. Samodzielnie wynosić zabawki do ogrodu i odnosić je na wyznaczone miejsce. Systematyczne ścierać kurze ze swojej półki i utrzymywać w niej porządek. Odpowiednio ustawiać krzesełka do określonych zajęć. Zaznaczać swoją obecność na tablicy obecności przedszkolnej.

Dzieci sześcioletnie mogą samodzielnie spełnić określone, stałe obowiązki w domu, dotyczące dbałości o własne ubrania, pomocy przy zmywaniu, utrzymywaniu porządku w domowym kąciku zabawek. W społeczno-moralnym rozwoju sześciolatka, w stosunku do młodszych roczników, występują bardzo wyraźne zmiany. Znaczną rolę odgrywa tu czynnik świadomości, duża samodzielność dzieci, rozwój samooceny, samokontroli i dążeń perfekcjonistycznych. Prace użyteczne i dyżury pełnione przez dzieci sześcioletnie nabierają obiektywnej wartości, są istotnie przydatne w życiu przedszkola. Wspólnie podejmowane zadania mają dla dzieci szczególne znaczenie. Cel osiągnięty zespołowym wysiłkiem, efekt do którego dąży każde dziecko w jakiś sposób się przyczynia, jest istotnym czynnikiem w rozbudzaniu zamiłowania do pracy. Wzrasta tez samodzielność dziecka przy jedzeniu ubieraniu i rozbieraniu, utrzymaniu własnej higieny, organizowaniu warsztatu pracy. Wszystkie te czynności w miarę praktycznych ćwiczeń utrwalają się i udoskonalają.

Praca nauczycieli z dziećmi w poszczególnych grupach wiekowych polega na pokazie prawidłowych czynności, wyrabianiu nawyków i doskonaleniu tych umiejętności przez cały okres pobytu dziecka w przedszkolu. Aby czynności i umiejętności w samoobsłudze dzieci, były doskonalone i utrwalone musi zaistnieć współpraca domu z przedszkolem. Należy dziecku w domu dać czas i możliwość na praktykowanie tych czynności ( nie wyręczać !) . Wymaga to dużej cierpliwości i determinacji ze strony rodziców, przynosi to jednak zamierzone efekty procentujące w dalszym etapie edukacji.
Dyrektor Ewa Pławecka
*Wykorzystano materiały:
Programu wychowania przedszkolnego,
Podstawy pedagogiki przedszkolnej