Historia

Historia

Krótki rys historyczny Naszego Przedszkola

Dawno, dawno temu za górami, za lasami w pewnym mieście Pszczynie, na Koloni Powstańców Śląskich rozpoczęła się budowa nowego przedszkola.

W lutym 1960 roku został powołany przez PPRN w Pszczynie Komitet Budowy Przedszkola, jego przewodniczącym został Kazimierz Tulaja. Hasłem przewodnim stały się słowa Władysława Gomułki: "Wysiłkiem całego narodu zbudujemy 1000 szkół na Tysiąclecie"

Dwa lata ciężkiej pracy zaowocowały otwarciem przedszkola. A było to 20 lipca 1962 roku. Inwestorwem budowy był:Prez. Pow. Rady Narodowej - Inspektorat Inwestycji w Pszczynie, którego inspektorem był ob. inż Goszyc. Prace budowlane wykonywało:Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Pszczynie, którego prezesem był ob. inż. Bankiel. Kierownikiem budowy był ob. inż Grzegorczyk.

Pierwotna nazwa przedszkola brzmiała: Przedszkole Publiczne nr 8 im. Hanki Sawickiej i funkcjonowały w nim cztery oddziały przedszkolne. Pierwszą Panią Dyrektor była Maria Zabłocka.

Już 1 września 1962 roku przedszkole tętniło życiem. Przestronne sale, wyposażone w nowe sprzęty i zabawki stały się wspaniałym miejscem do nauki i zabawy dla prawie 120 dzieci. Opiekę nad nimi sprawowała odpowiednio wykształcona kadra pedagogiczna. W czasie prawie 50 lat istnienia przedszkole opuściło około 2 tysiące absolwentów. Kolejne lata działalności przedszkola dawały radość kolejnym pokoleniom dzieci. Wspólna nauka, zabawa, udział w przedstawieniach były dla maluchów niezwykłym przeżyciem. Cykl corocznych uroczystości pozwalał dzieciom na wszechstronny rozwój oraz dawał możliwość zaistnienia i "bycia" małym aktorem. Dzień Matki, Ojca, Babci i Dziadka obfitowały w radość dla dzieci i całych ich rodzin. Uroczyste spotkania wigilijne, odwiedziny dzieciątka, jasełka - wprowadzały w życie przedszkola radosny nastrój świąteczny. Atmosfera Świąt Wielkanocnych była równie uroczysta.

Końcem lat siedemdziesiątych z okazji 25-lecia PTL -u Komitet Rodzicielski wybudował w ogrodzie przedszkola "Brodzik - fontannę" dla dzieci.

Niestety nie zawsze chwile w Naszym Przedszkolu były radosne. 22 listopada 1998 roku w godzinach nocnych w przedszkolu wybuchł pożar. Była to tragiczna noc. Pożar strawił całą kancelarię, gabinet lekarski, pokój nauczycielski. Zniszczeniu uległa także sala młodszaków i korytarz. Spłonęło mnóstwo dokumentów, w tym również Kronika Przedszkola. Widoczne tutaj zdjęcia stanowią I część Kroniki PP8. Już następnego dnia po tym smutnym wydarzenie rozpoczął się remont.

Na przełomie lipca i sierpnia 2016r. został zburzony i na nowo wybudowany taras naszego przedszkola. Utworzono dwa zejścia do ogrodu oraz 'zimową zjeżdżalnię'. Końcem października 2016 r. konieczna była naprawa kanalizacji, dlatego demontażowi uległa jedna z sal przedszkolnych. Niezbędne było przerwanie zajęć dydaktycznych na kilka dni.

Dzięki głosom mieszkańców na projekt budżetu obywatelskiego, pod koniec listopada 2016r. wzbogacono nasz plac zabaw. W ogrodzonej stanął "Statek" oraz zadaszone miejsce do odpoczynku, które będą służyły przedszkolakom oraz innym dzieciom mieszkającym na osiedlu Powstańców Śląskich.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Pszczynie nr VI/80/19 z dnia 21 marca 2019r. w sprawie zmiany nazw przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Pszczyna od 1 września 2019r. Przedszkole Publiczne nr 8 w Pszczynie otrzymało nowy numer i nosi nazwę: PRZEDSZKOLE NR 1 W PSZCZYNIE

Jak już wcześniej wspomniano, pierwszą Panią Dyrektor była Maria Zabłocka, były to lata 1962- 1970. Kolejno funkcje te sprawowały:Maria Szynkowska, Otylia Jany oraz mgr Barbara Szyszka. Obecnie w przedszkolu funkcjonuje 5 oddziałów, w sumie uczęszcza do nas 125 dzieci, od 1992 do końca listopada 2020 roku Dyrektorem była mgr Małgorzata Szklanny. Następnie powierzenie obowiązków dyrektora objęła mgr Ewa Pławecka-wieloletni nauczyciel naszego przedszkola. Opiekę nad dziećmi sprawują odpowiednio wykwalifikowane nauczycielki wspierane przez pozostały personel przedszkola.