Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

 

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

anowni Rodzice, W roku szkolnym 2023/2024 nabór do Przedszkola nr 1 w Pszczynie będzie odbywać się drogą elektroniczną poprzez stronę:

https://przedszkola-pszczyna.nabory.pl/

Od  01.03.2023r. (godz. 13.00) dostępne będą dla Rodziców na stronie https://przedszkola-pszczyna.nabory.pl oferty rekrutacyjne przedszkoli w gminie Pszczyna.

Od 02.03.2023r. (od godz. 8.00) do 16.03.2023r. (do godz. 20.00) Rodzice rejestrują elektronicznie wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola - należy wypełniony wniosek zatwierdzić, wydrukować i podpisać

Od 02.03.2023r. (od godz. 8.00) do 17.03.2023r. (do godz. 15.00): wydrukowany wniosek wraz z wypełnionymi odpowiednimi oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych (które znajdują się na stronie rekrutacji w zakładce "Oświadczenia do pobrania", a także poniżej na naszej przedszkolnej stronie w plikach do pobrania). Należy przynieść komplet dokumentów do przedszkola PIERWSZEGO wyboru.

13.04.2023 r. (o godz. 13.00) w budynku przedszkola zostanie opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. UWAGA dla Rodziców dzieci zakwalifikowanych:  należy złożyć potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola

Od 13.04.2023 r. (od godz. 13.00) do 19.04.2023 r. (do godz. 15.00) należy złożyć potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Brak potwierdzenia spowoduje usunięcie dziecka z listy osób zakwalifikowanych.

21.04.2023 r. (o godz. 13.00) w budynku przedszkola zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Od 21.04.2023 r. (od godz. 13.00) w terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych Rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.


W terminie 7 dni
od dnia otrzymania uzasadnienia Rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

W razie pytań lub trudności prosimy o kontakt z kancelarią przedszkola. Dla Rodziców, którzy nie mają możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną taka możliwość istnieje na miejscu w przedszkolu I-go wyboru.PLIKI DO POBRANIA :


Dokumenty związane z rekrutacją są do pobrania poniżej:

  • Terminy postępowania rekrutacyjnego,
  • Oświadczenie rodzica o samotnym wychowaniu lub wielodzietności,
  • Klauzula informacyjna rekrutacja,
  • Oświadczenie o spełnianiu kryteriów,