Dla rodziców

Dla rodziców

Szanowni Rodzice!
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu prowadzonych przez Gminę Pszczyna
Opłata w wysokości 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w przedszkolu. Dziecko niepełnosprawne 29gr za każdą rozpoczętą godzinę.

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola nr 10/2022 z dnia 13 kwietnia 2022r. w sprawie warunków korzystania ze stołówki przedszkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki w Przedszkolu nr 1 w Pszczynie :
Śniadania – 3,00zł, Obiady – 5,00zł, Podwieczorek – 2,00zł
Opłaty za posiłki wnoszone są na wskazane indywidualne konto bankowe.
Opłaty naliczane są wg Punktualnika (czytnika kart).
Godziny podane na dzienniku są godzinami pracy oddziału.
Kwota do zapłaty zostaje przesyłana przez dziennik elektroniczny do rodziców do 10 dnia każdego miesiąca.
Terminem płatności są 2 tygodnie po otrzymaniu kwoty do zapłaty. Ustawa wchodzi w życie od 14.09.2022 roku.
Serdecznie dziękujemy za współpracę.